13th Mózg Festival | WAW | Jakapi/Klimczak/Włodkowski/Magura

30.11. [8pm] Mózg Powszechny Warszawa

Roomet Jakapi
Aleksandra Klimczak
Radosław Włodkowski
Krzysztof Magura

http://www.festiwal.mozg.pl/warszawa