Kryształowy Pałac | Wrocławski Teatr Współczesny

3.06. 2017 g. 16:00

ALEKSANDRA KLIMCZAK debiutuje jako kompozytor muzyki do czytania performatywnego, jednocześnie w nim występuje.

https://www.facebook.com/kamila.michalak.771 -> projekcja

 

Agnieszka Jakimiak KRYSZTAŁOWY PAŁAC

reż. Kamila Michalak

Wrocławski Teatr Współczesny

Bezpośrednim impulsem do napisania Kryształowego Pałacu była refleksja o istocie kolekcjonowania, gromadzenia, multiplikowania i zwielokrotniania dóbr, artefaktów i obiektów artystycznych. Kryształowy Pałac stworzony przez Josepha Paxtona w połowie XIX wieku stanowi pretekst do rozważań o procesie konsumpcji kultury i jej instrumentalizacji, ale służy także za bodziec do przemyślenia klasowych rozwarstwień w europejskich społeczeństwach. Opisy poszczególnych ekspozycji tworzą niekompletną i fragmentaryczną strukturę, która ma uchwycić relację między zaspokojeniem pragnienia zwiedzających a wyzyskiem wpisanym w proces tworzenia kulturowego dziedzictwa.

fot. BTW Photographer Maziarz Rajter

 

realizatorzy:   obsada:
opracowanie muzyczne: Aleksandra Klimczak Anna Kieca
Aleksandra Klimczak [gościnnie]
Tadeusz Ratuszniak
Maciej Tomaszewski
Piotr Łukaszczyk [gościnnie]
Mariusz Bąkowski [PWST Wrocław]